Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ανδρέας Στυλιανόπουλος

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ψαθάς

Γεν. Γραμματέας

Ελισάβετ Γκίκα

Ταμίας

Βαΐτσα Λάππου

Μέλος

Αποστολία Παπαδοπούλου

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Χαρά Κολτούκη

Αντιπρόεδρος

Αναστασία Γιαγκούλα

Μέλος

Γεώργιος Μαυρίδης

Επικυρωμένο Καταστατικό Λειτουργίας

Διαβάστε το Καταστατικό του συλλόγου