Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ανδρέας Στυλιανόπουλος

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ψαθάς

Γεν. Γραμματέας

Ελισάβετ Γκίκα

Ταμίας

Βαΐτσα Λάππου

Μέλος

Αποστολία Παπαδοπούλου

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αναστασία Γιαγκούλα

Αντιπρόεδρος

Δέσποινα Δαρδανού

Μέλος

Χαρά Κολτούκη

Επικυρωμένο Καταστατικό Λειτουργίας

Διαβάστε το Καταστατικό του συλλόγου